Trường Mẫu giáo Tân Hiệp được đặt tại ấp Khúc Tréo A xã Tân Phong, là một trong các trường được thành lập từ năm 1998 trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ còn nhiều khó khăn, toàn trường chỉ có 04 phòng học, điểm trung tâm có 2 phòng ghép với trường tiểu học và 2 phòng ở điểm lẻ. Tháng 09 năm 2000, điểm trung tâm của trường được tách riêng gồm 06 phòng học và 01 phòng chức năng.

Sau khi tiếp thu Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, dưới sự chỉ đạo của các cấp, trường đã xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học để thực hiện lộ trình trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh đó, trường đã tích cực tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo các phòng chức năng, bếp ăn và các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn.

Đến tháng 11 năm 2014 trường di dời về địa điểm mới cách trung tâm xã khoảng 1 km. Trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang gồm 16 phòng, trong đó có 07 phòng học, 08 phòng chức năng và 01 bếp ăn. Năm học 2014-2015, trường huy động được 9 nhóm, lớp với 272 trẻ, trong đó có 07 lớp ở điểm trung tâm với 215 trẻ và 02 lớp ở điểm lẻ ấp 10B với 57 trẻ. Các phòng học ở điểm trung tâm và điểm lẻ đều đảm bảo tốt điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường là 31 người.