Cuối năm học 2019-2020 trường đã tổ lkeets cuối năm học 2019-2020 cho các bé

- Trao tặng giấy khen cho bé