Ngày 30/09/2020 Trường  Mẫu Giáo  Tân  Hiệp tổ chức Thao giảng “Phát triển thẩm mĩ và Phát triển ngôn ngữ”  ở lớp chồi 1 và lớp Lá 4 do cô Nguyễn Thị Dung và cô Ngô Thị Kim Thiều lên hoạt động Giáo dục âm nhạc và hoạt động Làm quen chữ viết O-Ô-Ơ. Nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đối với giáo viên trong trường dạy trẻ theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”..

Thông qua tiết dạy trẻ được lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu của từng hoạt động, trẻ được hoạt động một cách tích cực, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Một số hình ảnh Thao giảng:

Ngày 30/09/2020 Trường  Mẫu Giáo  Tân  Hiệp tổ chức Thao giảng “Phát triển thẩm mĩ và Phát triển ngôn ngữ”  ở lớp chồi 1 và lớp Lá 4 do cô Nguyễn Thị Dung và cô Ngô Thị Kim Thiều lên hoạt động Giáo dục âm nhạc và hoạt động Làm quen chữ viết O-Ô-Ơ. Nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đối với giáo viên trong trường dạy trẻ theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”..

Thông qua tiết dạy trẻ được lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu của từng hoạt động, trẻ được hoạt động một cách tích cực, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Một số hình ảnh Thao giảng:

Ngày 30/09/2020 Trường  Mẫu Giáo  Tân  Hiệp tổ chức Thao giảng “Phát triển thẩm mĩ và Phát triển ngôn ngữ”  ở lớp chồi 1 và lớp Lá 4 do cô Nguyễn Thị Dung và cô Ngô Thị Kim Thiều lên hoạt động Giáo dục âm nhạc và hoạt động Làm quen chữ viết O-Ô-Ơ. Nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đối với giáo viên trong trường dạy trẻ theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”..

Thông qua tiết dạy trẻ được lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu của từng hoạt động, trẻ được hoạt động một cách tích cực, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Một số hình ảnh Thao giảng: